Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

(2022) Kamen Rider Outsiders

 Nội dung:

Phần phim spin-off được chiếu trên Toei Tokusatsu Fanclub, kể về hành trình các Rider ác nhân chống lại tổ chức X.

Tập 0: Link download - Link xem online (anime47)

Tập 1: Link download - Link xem online (anime47)

Tập 2: Link download - Link xem online (anime47)

Tập 3: Link download - Link xem online (anime47)Không có nhận xét nào: