Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2022

(2022) Date A Live IV

 Nội dung: 

SS4 của series Date A Live. Tiếp tục cuộc hành trình chinh phục các Tinh Linh của Itsuka Shido cùng dàn harem. Season này sẽ có sự góp mặt của hai Tinh Linh mới là Nia và Mukuro, cũng như những góc khuất về cuộc chiến với DEM dần lộ ra.- Tập 1: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 2: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 3: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 4: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 5: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 6: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 7: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 8: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 9: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 10: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 11: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 12: Link download - Link xem online (anime47)

Link xem trọn bộ

Không có nhận xét nào: