Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2023

(2023) Kamen Rider Juuga vs Kamen Rider Orteca

 Nội dung: 

Phần phim Spin-off của Kamen Rider Revice, lấy bối cảnh khi George Kirazaki phải đi truy đuổi Orteca sau khi hắn trốn khỏi sự kiểm soát của Blue Bird. Link: 

- Tập 1: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 2: Link download - Link xem online (anime47)

Không có nhận xét nào: