Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

(2022) Kakegurui Twin

 Nội dung:

Phần Spin-off của Saotome Mary, lấy bối cảnh 1 năm trước khi Jamabi Yumeko xuất hiện ở học viện Hyyakaou.- Link từng tập:

+ Tập 1: Link download - Link xem online (anime47)

+ Tập 2: Link download - Link xem online (anime47)

+ Tập 3: Link download - Link xem online (anime47)

+ Tập 4: Link download - Link xem online (anime47)

+ Tập 5: Link download - Link xem online (anime47)

+ Tập 6: Link download - Link xem online (anime47)

Link trọn bộ

Không có nhận xét nào: