Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

(2022) Strike The Blood V (Final)

 Nội dung:

Phần cuối cùng của series Strike The Blood. Phần này sẽ được phát hành dưới dạng BD gồm 2 vol, mỗi vol gồm có 2 tập. Vol 1 phát hành vào tháng 4-6, vol 2 phát hành vào tháng 7-9.


1. Link từng tập:

- Tập 1: Link download - Link xem online (anime47)

- Tập 2: Link download - Link xem online (anime47)

2. Link trọn bộ

Không có nhận xét nào: