Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

(2021) Horimiya Live Action

 Nội dung: 

Chuyển thể từ manga cùng tên của Hiroki Adachi.

Miyamura Izumi là một otaku tẻ nhạt và luôn ở một mình. Mặt khác, Hori Kyoko là một học sinh giỏi và rất nổi tiếng trong lớp. Họ dường như hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mỗi người trong số họ đều có một bí mật mà không ai có thể biết được biết.

Link TeraboxKhông có nhận xét nào: