Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

(2016) Kamen Rider Drive Saga: Mach & Heart

Nội dung

Phần ngoại truyện thứ hai của Kamen Rider Drive, lấy bối cảnh 2 năm sau khi series chính kết thúc. Phần này sẽ tập trung vào hai nhân vật chính là Heart, Roidmude được hồi sinh và trở thành Kamen Rider Heart; cùng với đó là Gou, Kamen Rider Mach. Phần của Heart sẽ tập trung vào câu chuyện anh từ một kẻ phản diện trở thành Kamen Rider; phần của Gou sẽ là câu chuyện về tình cảm của anh với một cô gái từng bị dính dáng tới Roidmude.

Kamen Rider Drive Saga: Mach & Heart

Link dự phòng
Không có nhận xét nào: