Hiện tại page Black Phoenix Fansub cũ đã chính thức bay màu nên tụi mình chính sẽ lập page mới để hoạt động từ hôm nay. Link của page mới sẽ được dán trên web - Copyright © Black Phoenix Fansub - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -