Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Thông báo về việc đổi page Facebook

Hiện tại page Black Phoenix Fansub cũ đã chính thức bay màu nên tụi mình chính sẽ lập page mới để hoạt động từ hôm nay. Link của page mới sẽ được dán trên web Không có nhận xét nào: