Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

(2022) Avataro Sentai DonBrothers - Kore ga Donbrothers no nanorida! Avataro no Honto no Sugata!

 Nội dung:

Hàng riêng của mem bên mình ngâm giấm hơi lâu nhé, tính ra cũng đã 2 tháng rồi. Bên mình xác nhận luôn là không làm Donbrother do tụi mình đang rất bận với mấy bộ anime mùa này. Phần spin-off đợt này làm chơi thôi.


Không có nhận xét nào: